Warunki udziału

Warunki udziału w promocji "Satysfakcja gwarantowana" dla FRITZ!Box 4040

 

1. Ta promocja jest dostępna dla wszystkich, którzy mieszkają w Polsce i nabyli FRITZ!Box 4040 u dystrybutora biorącego udział w promocji. Wyłączeni z udziału są sprzedawcy hurtowi i detaliczni, którzy posiadają w asortymencie produkty firmy AVM, a także przedsiębiorstwa, pracownicy firmy AVM, członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli firmy AVM, a także każdy, kto ma związek z zarządzaniem promocją.

 

2. Okres promocji od 19.12.2016 do 30.06.2017. Wnioski o zwrot muszą wpłynąć najpóźniej 100 dni po zakupie i nie później niż 07.10.2017 r. Odesłany produkt musi nadejść najpóźniej 14 dni po otrzymaniu etykiety zwrotnej.

 

3. Promocja dotyczy produktu FRITZ!Box 4040.

 

4. Promocja obejmuje ofertę AVM dotyczącą zwrotu ceny zakupu brutto zapłaconej przez uczestnika za artykuł FRITZ!Box 4040 w czasie trwania promocji, o ile uczestnik poprosi o zwrot kosztów po przetestowaniu produktu i odeśle wypróbowany produkt do AVM.

 

5. Zwrot ceny zakupu brutto nastąpi, gdy uczestnik zarejestruje swój wniosek o zwrot w ciągu stu (100) dni kalendarzowych od dnia zakupu.
Produkt musi zostać odesłany w stanie oryginalnym, w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi pierwotnie znajdującymi się w nim elementami, łącznie z oryginalną dokumentacją, oprogramowaniem i akcesoriami. Jeśli nie zostaną spełnione te warunki, zwrot kosztów może nie nastąpić.

 

6. Wniosek o zwrot można dostarczyć online poprzez stronę promocji avm.techprotect.eu. Fakturę za FRITZ!Box 4040 można wczytać online. Faktura za produkt objęty promocją musi zostać przedłożona najpóźniej w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku o zwrot w celu kontroli. Bez dostępnej faktury wniosek zostanie anulowany.
Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt objęty promocją został zapakowany w sposób bezpieczny dla transportu i wysłany w takim terminie, aby nadejść najpóźniej 14 dni po otrzymaniu etykiety zwrotnej. Ponadto podczas potwierdzania w celu walidacji wniosku o zwrot do uczestnika wysyłana jest e-mailem etykieta zwrotna z uiszczoną opłatą pocztową oraz wszystkie szczegóły dot. zwrotu. Można złożyć tylko jeden wniosek o zwrot na jeden adres.

 

7. Kiedy AVM otrzyma i pozytywnie zweryfikuje kompletnie wypełniony wniosek o zwrot i odesłany produkt objęty promocją, wysłana zostanie odpowiednia płatność. Płatność zostanie wysłana przelewem na konto bankowe uczestnika w ciągu 30 dni po zakończeniu pozytywnej weryfikacji. Płatności mogą być wysyłane tylko na konto bankowe w Polsce.

 

8. Uczestnik nie ma prawa do zwrotu, jeśli:

a) produkt objęty promocją nie został odesłany w stanie oryginalnym oraz nie zawiera wszystkich elementów i/lub

b) wniosek o zwrot nie został zarejestrowany online w ciągu stu (100) dni po dokonaniu zakupu i/lub

c) nie przysłano/nie wczytano dowodu zakupu i/lub

d) w czasie promocji nie został zakupiony produkt objęty promocją i/lub

e) produkt objęty promocją nie został odesłany w czasie trwania okresu promocji i/lub

f) produkt objęty promocją nie został zakupiony w Polsce i/lub

g) produkt objęty promocją nie został zakupiony u dystrybutora uprawnionego do udziału w promocji.

 
 

9. Zwrot ceny zakupu brutto może nastąpić tylko wtedy, gdy uczestnik spełni te ogólne warunki udziału. Poprzez kompletne ukończenie procesu składania wniosku online uczestnik potwierdza, że zaakceptował wymienione ogólne warunki udziału.

 

10. Ta oferta nie może być łączona z innymi ofertami AVM, które obowiązują w tym samym okresie.

 

11. Ta promocja nie narusza wynikających z przepisów praw uczestników ani nabywców. Wadliwe, uszkodzone lub zniszczone produkty objęte promocją oraz produkty będące przedmiotem kredytu konsumpcyjnego lub sprzedaży na odległość należy zwrócić sprzedawcy zgodnie z obowiązującym w kraju zakupu prawem do odstąpienia od zakupu lub obniżenia ceny kupna.

 

12. Aby spełnić warunki wstępne wymagane do zwrotu, uczestnicy muszą samodzielnie kupić produkt objęty promocją. Poprzez zaakceptowanie ogólnych warunków udziału uczestnik potwierdza, że jest legalnym właścicielem wymienianego produktu objętego promocją oraz że jego prawa własności nie podlegają prawom osób trzecich ani klauzuli zastrzeżenia własności.

 

13. Wszystkie pytania dotyczące promocji i statusu swojego wniosku uczestnicy powinni kierować e-mailem do przedstawiciela AVM, którego dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

 

14. Wnioski o zwrot i dowody zakupu przechodzą na własność AVM od momentu ich otrzymania przez AVM. AVM jest ich właścicielem i ponosi za nie odpowiedzialność tak długo, jak długo utrzymuje produkt objęty promocją. Dowody zakupu nie mogą zostać odesłane.

 

15. AVM nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, za późno wysłane, uszkodzone lub błędnie przekazane wnioski o zwrot ani za przysłanie nowych produktów, chyba że dojdzie do niedbalstwa, winy lub umyślnego działania lub zaniechania ze strony AVM lub przedstawiciela AVM. Firma AVM nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne, wady sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej ani jakiekolwiek inne wady bądź uszkodzenia.

 

16. Podczas rejestracji uczestnik podaje firmie AVM swoje dane osobowe, które w celu przeprowadzenia działań promocyjnych oraz wykonania analizy marketingowej i zapewnienia jakości są przekazywane do biura firmy AVM oraz jej przedstawicieli. Firma AVM oraz jej przedstawiciele ponoszą odpowiedzialność za przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestnika oraz za uzyskanie od uczestnika wymaganej zgody. Zaznaczając odpowiednią opcję zgody na przetwarzanie danych w formularzu rejestracyjnym online uczestnicy wyrażają również zgodę na to, by firma AVM jako organizator promocji przetwarzała ich dane w celach związanych z promocją, informowała ich o innych promocjach i nowych produktach oraz usługach, a także wykorzystywała ich dane do przyszłych analiz rynkowych i związanych z zapewnianiem jakości. Uczestnicy mają prawo do wglądu w dane przechowywane przez organizatora oraz mogą zażądać ich skorygowania. Tego rodzaju żądania należy kierować do organizatora promocji, używając adresu podanego poniżej.

 

17. Wytyczne dotyczące ochrony danych

Ponadto obowiązują wytyczne AVM dotyczące ochrony danych.

 

18. Organizatorem promocji jest

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH

Alt-Moabit 95

10559 Berlin

 

19. Dane kontaktowe dotyczące tej promocji:

Satysfakcja gwarantowana AVM

c/o TechProtect GmbH

Skrytka pocztowa 12 42

D-71085 Holzgerlingen

E-mail: register@avm.techprotect.eu

Numer faksu: +49 7031-7632 5556